Testcar, s.r.o.
 

Historie firmy

Počátek provádění technických prohlídek motorových vozidel je na našem území spjat se snahou komunistického režimu evidovat počet a stav veškerých užitkových vozidel na území tehdejšího Československa s tím, že tato vozidla budou využita pro případný válečný konflikt. Prohlídky byly prováděny pracovníky armády a dopravních inspektorátů v areálech tehdejšího ČSAD. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století vznikla potřeba sledovat technický stav nejen užitkových, ale i osobních vozidel, zejména s důrazem na bezpečnost silničního provozu tak, aby vozidlům, která nebudou splňovat požadavky stanovené zákonem, byla odepřena možnost používání pozemních komunikací. Výsledkem této snahy byl dokument „Prozatímní zásady pro činnost stanic technických kontrol.“ Tento prozatímní dokument vydržel v platnosti až do roku 1995, kdy vzešel v platnost zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, který uložil majitelům a uživatelům vozidel povinnost provádět periodické prohlídky jejich technického stavu.

Společnost TESTCAR s.r.o. je v současnosti provozovatelem největší sítě stanic technické kontroly (STK) na území České republiky. Vznikla roku 1995 a vlastní činnost spojená s prováděním technických prohlídek byla zahájena v roce 1996. Ve své činnosti se společnost TESTCAR s.r.o. zaměřuje především na provádění technických prohlídek vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, tedy nákladních automobilů, autobusů a traktorů a jejich přípojných vozidel. Nabídku svých služeb doplňuje tzv. technickými kontrolami, tj. individuálními dovozy, stavbami a přestavbami vozidel a také technickými prohlídkami vozidel přepravující nebezpečný náklad (dle dohody ADR). Společnost TESTCAR s.r.o. provozuje v současné době sedm stanic technické kontroly – V Ostravě, Sviadnově u Frýdku – Místku, Kopřivnici, Valašském Meziříčí, Přerově, Šumperku a Kladně. Ročně provedou kontrolní technici na našich STK více než 30 000 technických prohlídek a kontrol všeho druhu. Společnost TESTCAR s.r.o. udržuje vysokou kvalifikaci svých kontrolních techniků účastí na řadě seminářů a kurzů proto, aby byli schopni fundovaně zodpovědět veškeré dotazy ze strany zákazníků, kteří představují nejdůležitější prvek v podnikání naší společnosti.

V současnosti jsou naše STK v Přerově, Šumperku, Ostravě, Sviadnově a Kladně certifikovány Českou společností pro jakost certifikátem kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2001. V rámci certifikace se prokázalo, že kontroly na našich stanicích probíhají kvalitně a v souladu se všemi platnými předpisy. Předpokládáme, že naše ostatní STK budou brzy podrobeny certifikaci také.

Kontaktní údaje firmy:

Název firmy a sídlo:
TESTCAR s.r.o.
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ:63320461
DIČ: CZ63320461

Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě dne 27.6.1995,oddíl C,vložka 8373

 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu