Testcar, s.r.o.
 

Německé ekologické plakety (převzato z www.usmd.cz)


    Vážení motoristé, chceme Vás touto cestou informovat o již platné německé vyhlášce a z ní vyplývající zavádění „ekologických zón“ v Německu. Vyhláškou o označování vozidel s minimálním příspěvkem ke znečišťování životního prostředí škodlivými látkami (35.BImSchV – Bundesimissions-schutzverordnung) bylo ustanoveno označování vozidel tzv. „ekologickou plaketou“ dle jednotlivých kategorií znečišťování. Od 1. března 2007 mohou německá města vytvářet "ekologické zóny", do kterých smí vjíždět pouze vozidla, vybavená příslušnou ekologickou plaketou. Ekologické plakety jsou podle úrovně znečišťování ovzduší vozidlem rozděleny do čtyř následujících emisních stupňů viz. Obr.1 (čím vyšší emisní stupeň tím ekologičtější vozidlo):


1  emisní stupeň    (bez plakety)  
2  emisní stupeň    (červená plaketa)  
3  emisní stupeň    (žlutá plaketa)  
4  emisní stupeň    (zelená plaketa)  

    První ekologické zóny vstoupily v platnost 1. ledna 2008 ve městech Berlín, Kolín nad Rýnem a Hannover. Zóny, kam je vjezd pro vozidla bez příslušné plakety pod hrozbou pokuty (40,- EUR) zakázán, jsou označeny dopravními značkami “Umwelt ZONE” viz. Obr. 2 a 4. Povinná doplňková značka viz. Obr. 3 s vyobrazením ekologické plakety příslušného emisního stupně a nápisem “frei” poté upřesňuje, která vozidla mohou vjet do vyznačené ekologické zóny.

obr.2  Značka začátek zóny     obr.4  Doplňková značka     obr.3  Značka konec zóny    
Povinnost označit vozidla ekologickou plaketou při vjezdu do ekologických zón platí i pro zahraniční vozidla. Ekologickou plaketou musí být označeny všechny osobní automobily, nákladní automobily včetně tahačů a autobusy. Tato povinnost se však nevztahuje na motocykly, traktory a samojízdné stroje. Platnost plakety je neomezená, avšak je na ní uvedena registrační značka (SPZ) vozidla.


Kdy a kde vstoupí v platnost ekologické zóny v Německu?

01.01.2008

Berlin, Hannover, Köln

12.01.2008

Dortmund

01.03.2008

Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen, Reutlingen

01.07.2008

Pleidelsheim

01.09.2008

Regensburg

01.10.2008

München, Augsburg, Bochum, Bottrop, Duisburg, Essen, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Heme, Muelheim a.d. Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen

V roce 2008

(datum neupřesněno)

Düsseldorf

01.01.2009

Nürnberg, Herrenberg, Ulm, Heilbronn, Karlsruhe, Neu-Ulm

01.01.2010

Freiburg, Heidelberg, Mühlacker, Pforzheim

V roce 2010 výhledově

(datum neupřesněno)

Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Leipzig, Magdeburg


Nelze vyloučit, že další obce či regiony zavedly či zavedou omezení vjezdu a nejsou uvedeny v této tabulce.


Jak a kde ekologickou plaketu získat?


K získání ekologické plakety je nutné předložit originál velkého Technického průkazu motorového vozidla. V případě, že vlastníkem motorového vozidla je leasingová společnost a je zapsána ve velkém technickém průkazu, žadatel předloží originál velkého technického průkazu nebo kopii velkého technického průkazu s originálem osvědčením o registraci vozidla (ORV) či osvědčením o technické způsobilosti (OTP). Emisní stupeň ekologické plakety se stanoví podle emisní směrnice EHS/ES (předpisu EHK) uvedené v technickém průkazu vozidla. V případě, že v dokladech vozidla není uvedena emisní směrnice EHS/ES nebo předpis EHK, je možné doložit emisní směrnici či předpis vyjádřením výrobce vozidla nebo vyjádřením pověřené zkušebny DEKRA Automobil a.s.

Získání jakéhokoliv druhu ekologických plaket je možné na všech STK společnosti TESTCAR s.r.o. Pro více informací kontaktujte naše pracovníky nebo navštivte internetové stránky našeho partnera DEKRA Automobil a.s.ZDE

Cena za získání ekologické plakety je 300,- Kč včetně DPH

 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu