Testcar, s.r.o.
 

Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

§39 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Nákladní automobily nad 3,5 tuny (N2, N3) 1 rok 1 rok
Autobusy (M2, M3) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1) 6 let 4 roky
Bržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1, O2) 4 roky 2 roky
Přívěs nad 3,5 tuny přípustné hmotnosti (O3, O4) 1 rok 1 rok
Traktor (T) 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy (OT1, OT2, OT3, OT4) 4 roky 4 roky
Vozidla s právem přednosti v jízdě 1 rok 1 rok
Vozidla autoškol, taxi nebo autopůjčoven, mimo nebržděného přívěsu do 750 kg, traktoru a jeho přípojných vozidel (O1, T, OT1, OT2, OT3, OT4) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg (O1) jako vozidlo autoškoly, taxi nebo autopůjčovny 6 let 4 roky
Traktor (T) jako vozidlo autoškoly, taxi nebo autopůjčovny 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy (OT1, OT2, OT3, OT4) jako vozidla autoškoly, taxi nebo autopůjčovny 4 roky 4 roky

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky:

  • originál velkého technického průkazu vozidla (nikoliv kopie, ani ověřená)
  • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla (jen u motorových vozidel), tj. osvědčení o měření emisí (růžová nebo zelená kartička) a protokol o měření emisí. Protokol o měření emisí motoru silničního vozidal nesmí být starší než 30 dnů. V případě staršího data měření emisí je platnost technické prohlídky omezena dobou platností měření emisí.
  • platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěných na LPG a CNG)

Při opakované prohlídce na STK je třeba navíc, kromě všech výše zmíněných dokladů, předložit také protokol o předchozí technické prohlídce, na jehož základě je opakovaná technická prohlídka prováděna.Veškeré předkládané doklady musí být originály. Kopie, ani úředně ověřené, se nepřipouští!

 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu