Testcar, s.r.o.
 

TEMPO 100

pro autobusy na dálnicích a silnicích dálničního typu v Německu

Po německých silnicích mohou jezdit autobusy rychlostí nejvýše 80 km/h. Pokud řidič autobusu chce jet po německých dálnicích nebo silnicích dálničního typu rychlostí až 100 km/h, musí prokázat, že jeho autobus splňuje předepsané podmínky. Výjimku opravňující autobus jezdit po dálnicích a silnicích dálničního typu na území Spolkové republiky Německo rychlostí až 100 km/h pak prostřednictvím naší STK udělí příslušný německý úřad.

V případě odpovídajícího technického stavu autobusu a splnění podmínek dle příslušného německého předpisu lze v jeden den pri návštěvě stanice technické kontroly nejen podrobit autobus kontrole technického stavu dle českého zákona, spojené s vylepením kontrolní nálepky červené barvy na zadní tabulku RZ, ale získat i výjimku k jízdě rychlostí 100 km/h včetne vylepení příslušné plakety “ TEMPO 100 ” dle německých předpisů.

Technické podmínky pro získání plakety TEMPO 100 pro autobusy při jízdě na dálnicích a silnicích dálničního typu ve Spolkové republice Německo

Základní podmínky, které musí dle německých předpisů pro získání výjimky z rychlosti jízdy autobus splnit, jsou následující:

 • výkon motoru musí být minimálne 11 kW / t celkové hmotnosti vozidla,
 • brzdová soustava musí plnit směrnici ES 71/320, resp. předpis EHK c. 13 (v databance ÚSMD, a.s Praha jsou tyto doklady pro běžně provozované typy autobusů k dispozici),
 • úspešné provedení zkoušky průrazu pneumatiky pro daný typ autobusu (v databance ÚSMD, a.s Praha je tento doklad pro běžně provozované typy autobusů k dispozici),
 • pneumatiky, namontované na vozidle, musí být vhodné pro rychlost jízdy 110 km/h (požadavek v zásadě totožný s českými technickými předpisy, tedy i pro provoz v České republice vyžadovaný),
 • vybavení sedadel pro cestující nebo doprovodný personál, před nimiž nejsou žádná další sedadla, nejméně dvoubodovými bezpečnostními pásy,
 • vybavení sedadla řidiče nejméně dvoubodovým bezpečnostním pásem,
 • ukotvení bezpečnostních pásů dle předpisu výrobce,
 • dostatečné zabezpečení sedadla řidice proti vniknutí předmětu zezadu,
 • zabezpečení zavazadel v prostoru pro cestující proti posuvu,
 • vybavení autobusu tachografem s měrícím rozsahem do 125 km/h,
 • vybavení autobusu omezovačem rychlosti (platí pro autobusy, vyrobené po 1.1. 1988, o celkové hmotnosti vyšší jak 10 t a s konstrukční rychlostí vyšší než 100 km/h).
I z tohoto stručného přehledu je patrné, že veškeré požadavky směřují k zajištění bezpečné jízdy autobusu. V zásadě až na drobné výjimky se neliší od požadavků, které jsou kladeny na vybavení a provedení autobusu, určených k mezinárodní přepravě osob dle českých technických předpisů.
 
copyright by Testcar, s.r.o., created by Evici webdesign a tvorba e-shopu, tvorba webu a tvorba e-shopu