TestCar

O nás

Počátek provádění technických prohlídek motorových vozidel je na našem území spjat se snahou komunistického režimu evidovat počet a stav veškerých užitkových vozidel na území tehdejšího Československa s tím, že tato vozidla budou využita pro případný válečný konflikt. Prohlídky byly prováděny pracovníky armády a dopravních inspektorátů v areálech tehdejšího ČSAD. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století vznikla potřeba sledovat technický stav nejen užitkových, ale i osobních vozidel, zejména s důrazem na bezpečnost silničního provozu tak, aby vozidlům, která nebudou splňovat požadavky stanovené zákonem, byla odepřena možnost používání pozemních komunikací. Výsledkem této snahy byl dokument „Prozatímní zásady pro činnost stanic technických kontrol.“ Tento prozatímní dokument vydržel v platnosti až do roku 1995, kdy vzešel v platnost zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, který uložil majitelům a uživatelům vozidel povinnost provádět periodické prohlídky jejich technického stavu.

Společnost TESTCAR s.r.o. je v současnosti provozovatelem největší sítě stanic technické kontroly (STK) na území České republiky. Vznikla roku 1995 a vlastní činnost spojená s prováděním technických prohlídek byla zahájena v roce 1996. Ve své činnosti se společnost TESTCAR s.r.o. zaměřuje především na provádění technických prohlídek vozidel s hmotností nad 3,5 tuny, tedy nákladních automobilů, autobusů a traktorů a jejich přípojných vozidel. Nabídku svých služeb doplňuje tzv. technickými kontrolami, tj. individuálními dovozy, stavbami a přestavbami vozidel a také technickými prohlídkami vozidel přepravující nebezpečný náklad (dle dohody ADR). Společnost TESTCAR s.r.o. provozuje v současné době sedm stanic technické kontroly – V Ostravě, Sviadnově u Frýdku – Místku, Kopřivnici, Valašském Meziříčí, Přerově, Šumperku a Kladně. Ročně provedou kontrolní technici na našich STK více než 30 000 technických prohlídek a kontrol všeho druhu. Společnost TESTCAR s.r.o. udržuje vysokou kvalifikaci svých kontrolních techniků účastí na řadě seminářů a kurzů proto, aby byli schopni fundovaně zodpovědět veškeré dotazy ze strany zákazníků, kteří představují nejdůležitější prvek v podnikání naší společnosti.

V současnosti jsou naše STK v Přerově, Šumperku, Ostravě, Sviadnově a Kladně certifikovány Českou společností pro jakost certifikátem kvality podle norem ČSN EN ISO 9001:2001. V rámci certifikace se prokázalo, že kontroly na našich stanicích probíhají kvalitně a v souladu se všemi platnými předpisy. Předpokládáme, že naše ostatní STK budou brzy podrobeny certifikaci také.

Informace o způsobu a rozsahu technických prohlídek, prováděných ve stanici technické kontroly uveřejňované podle zákona č. 56/2001 Sb. §58 odst. 1 písmeno h, naleznete na www.stkinfo.cz

TESTCAR s.r.o. je členem holdingu OSTRA GROUP a.s.

OSTRA – skupina propojených firem z různých oborů. Patří mezi největší poskytovatele služeb pro osobní a nákladní dopravu, zdokonaluje jízdní vlastnosti vozidel a díky svým nemovitostem zajišťuje podmínky pro podnikání i bydlení.

Věnuje se oblastem, kterým rozumí. Díky tomu a svým zkušenostem, které sbírá již více než 70 let, máte jistotu, že se na ni můžete ve všem spolehnout.

Nejedná se jen o podnikatelé, jsou to také patrioti, jež chtějí, aby jejich region prosperoval. Podporuje školy, nemocnice, neziskové organizace, sportovní kluby. Snaží se, aby byly lepší. Hledá a vytváří nové příležitosti pro všechny, kteří mají potenciál. Pomáhá vyniknout těm, kteří jsou připraveni uspět.

OSTRA. Blíž k úspěchu.