TestCar

Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

§39 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích:

Provozovatel silničního vozidla je na svůj náklad povinen přistavit silniční vozidlo k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo i k pravidelnému měření emisí ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel

Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobily (M1) 4 roky 2 roky
Nákladní automobily (N1) 4 roky 2 roky
Motocykly (L) 6 let 4 roky
Nákladní automobily nad 3,5 tuny (N2, N3) 1 rok 1 rok
Autobusy (M2, M3) 1 rok 1 rok
Nebržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1) 6 let 4 roky
Bržděný přívěs do 750 kg přípustné hmotnosti (O1, O2) 4 roky 2 roky
Přívěs nad 3,5 tuny přípustné hmotnosti (O3, O4) 1 rok 1 rok
Traktor (T, C do 40 km/h) 4 roky 4 roky
Traktor (T, C nad 40 km/h) 4 roky 2 roky
Traktorové přívěsy (OT, R do 40 km/h) 4 roky 4 roky
Traktorové přívěsy (OT, R nad 40 km/h) 4 roky 2 roky
Vozidla s právem přednosti v jízdě, taxi 1 rok 1 rok

 

Doklady, které je nutné předložit před provedením pravidelné technické prohlídky (příloha č. 2 vyhl. 211/2018 Sb.):

Při opakované prohlídce na STK je třeba navíc, kromě všech výše zmíněných dokladů, předložit také protokol o předchozí technické prohlídce, na jehož základě je opakovaná technická prohlídka prováděna.

U opakované prohlídky následující po technické silniční kontrole (TSK) se předkládá protokol Policie ČR nebo jiného členského státu EU, vystavený při TSK.

Veškeré předkládané doklady musí být originály. Kopie, ani úředně ověřené, se nepřipouští!