TestCar

Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola je je účelově zaměřena na kontrolu souladu provedení vozidla s údaji uvedenými v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci vozidla na kontrolu souladu provedení a umístění identifikačních údajů vozidla například VIN, výrobní štítek v porovnání databází, která je součástí Centrálního informačního systému pro STK.

Doklady, které je nutné předložit před provedením evidenční kontroly (příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2018 Sb.):