TestCar

TEMPO 100

pro autobusy na dálnicích a silnicích dálničního typu v Německu

Po německých silnicích mohou jezdit autobusy rychlostí nejvýše 80 km/h. Pokud řidič autobusu chce jet po německých dálnicích nebo silnicích dálničního typu rychlostí až 100 km/h, musí prokázat, že jeho autobus splňuje předepsané podmínky. Výjimku opravňující autobus jezdit po dálnicích a silnicích dálničního typu na území Spolkové republiky Německo rychlostí až 100 km/h pak prostřednictvím naší STK udělí příslušný německý úřad.

V případě odpovídajícího technického stavu autobusu a splnění podmínek dle příslušného německého předpisu lze v jeden den pri návštěvě stanice technické kontroly nejen podrobit autobus kontrole technického stavu dle českého zákona, spojené s vylepením kontrolní nálepky červené barvy na zadní tabulku RZ, ale získat i výjimku k jízdě rychlostí 100 km/h včetne vylepení příslušné plakety “ TEMPO 100 ” dle německých předpisů.

Technické podmínky pro získání plakety TEMPO 100 pro autobusy při jízdě na dálnicích a silnicích dálničního typu ve Spolkové republice Německo

Základní podmínky, které musí dle německých předpisů pro získání výjimky z rychlosti jízdy autobus splnit, jsou následující:

I z tohoto stručného přehledu je patrné, že veškeré požadavky směřují k zajištění bezpečné jízdy autobusu. V zásadě až na drobné výjimky se neliší od požadavků, které jsou kladeny na vybavení a provedení autobusu, určených k mezinárodní přepravě osob dle českých technických předpisů.